Senioři a zdravotně postižení Rodina, děti a mládež Duševně nemocní Ohroženi sociálním vyloučením, v problémech a krizi

Zkvalitňování sociálních služeb na Hodonínsku podporou vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb

Vydáno: 1.9.2009 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Předmětem projektu je realizace vzdělávacích modulů pro zaměstnance poskytovatelů sociálních služeb v Hodoníně (celkem 10). Vzděláváni budou jak manažeři a vedoucí pracovníci, tak sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.
Plnění se vztahuje na realizaci 10 vzdělávacích kurzů (modulů):

1. Management a řízení v sociálních službách
2. Zajišťování kvality v soc. službách
3. Týmová soudržnost a výkonnost, vztahy na pracovišti
4. Základní metody práce s klientem
5. Práva a povinnosti uživatelů soc. služeb
6. Individuální plánování v sociálních službách
7. Komunikace s klientem
8. Jednání a komunikace s problémovými klienty
9. Zvládání agrese
10. Prevence vyhoření

Cíle projektu

Město Hodonín realizuje od roku 2004 proces plánování sociálních služeb. Díky tomuto procesu se zlepšuje komunikace a vzájemná spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb navzájem, ale i vůči zadavatelům a uživatelům sociálních služeb. Tato spolupráce vyústila v předchozích letech ve vydání Plánu rozvoje sociálních služeb na Hodonínsku, či v uspořádání Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit. Během procesu plánování bylo zjištěno, a také přijato, že stávající sociální služby je nutné nejen rozvíjet, ale především zkvalitňovat.
Akreditované vzdělávací kurzy financované z tohoto projektu budou zaměřeny na zlepšování přístupu pracovníků k uživatelům sociálních služeb, ale i k sobě navzájem - budou dbát na osobní a profesní rozvoj zúčastněných. Oblasti vzdělávacích kurzů byly stanoveny na základě analýzy vzdělávacích potřeb poskytovatelů soc. služeb. Jedná se o kurzy zaměřené na řízení kvality v soc. službách, kurzy orientované na přístup ke klientovi (např. vytváření individuálních plánů, komunikace s klientem, jednání s problémovým klientem apod.), a na kurzy z oblasti prevence vyhoření.
Cílem projektu je tedy zabezpečit pro poskytovatele sociálních služeb v ORP Hodonín akreditované vzdělávací kurzy, které budou zaměřeny na zlepšování přístupu pracovníků k uživatelům sociálních služeb, ale i k sobě navzájem. Formou podpory organizací, jakými jsou např. Domov pro seniory, PS Homedica, S-centrum, Zelený dům pohody, Psychocentrum Domeček, Centrum pro rodinu aj., od Města Hodonína je zpracování a realizace projektu pro vzdělávání zaměstnanců místních poskytovatelů sociálních služeb. Celkem bude proškoleno 440 osob.

Realizátor projektu: Město Hodonín
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/22.00234
Částka: 815 734,20 Kč
Struktura financování: EU - 100%; město - 0,- Kč (žadatel musí mít zajištěny finanční prostředky na předfinancování projektu)
Doba realizace projektu: 1. září 2009 až 31. srpen 2010


Kontaktní osoba a manažerka projektu:
Bc. Marcela Medusová, DiS., medusova.marcela@muhodonin.cz, tel.: 518 316 318 , 724 284 025

Informace o projektu v databázi na webu Evropského sociálního fondu v ČR


Copyright © Město Hodonín
Všechna práva vyhrazena

Provozováno na redakčním systému phpRS
Webdesign © 2009 – 2013 StastnyWeb