Senioři a zdravotně postižení Rodina, děti a mládež Duševně nemocní Ohroženi sociálním vyloučením, v problémech a krizi

O komunitním plánování

Vydáno: 17.6.2009 Autor: administrator Rubrika: Statické informace

 

Proces, při kterém dochází k mapování sociálních služeb na daném území, ale také k aktivnímu zjišťování poptávky po těchto službách. Celý proces v Hodoníně směřuje k zajištění takové sociální sítě, která bude reagovat na potřeby občanů, bude dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná.

Od roku 2004 probíhá v Hodoníně proces komunitního plánování sociálních služeb. Činnosti realizované v rámci tohoto procesu se ve většině případů uskutečňují také díky projektům, které jsou finančně podpořeny Evropskou unií.

Na počátku komunitního plánování sociálních služeb spolupracovalo město Hodonín s občanským sdružením Za sociální společnost z Třebíče, které pomáhalo celý proces "rozjet" a naplňovat principy komunitního plánování.

V letech 2005 - 2006 byl realizován první samostatný projekt: "Podpora sociální integrace ve městě Hodoníně rozšířením komunitního plánování sociálních služeb" spolufinancovaný Evropskou unií. Tento projekt byl rozdělen do tří etap, v rámci nichž byly realizovány např. Kulaté stoly I. a II., výtvarná soutěž pro žáky základních škol s tématem: "Soužití ve městě očima dětí". Také se zpracovávaly analýzy sociálních služeb a výstupem poslední etapy byl dokument Komunitní plán sociálních služeb města Hodonína.

V roce 2007 se navázalo na dosavadní činnosti druhým samostatným projektem spolufinancovaným Evropskou unií: "Plnění komunitního plánu sociálních služeb města Hodonína". Došlo k vydání Katalogu sociálních služeb a volnočasových aktivit města Hodonína, uskutečnil se také veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit s názvem "Lidé lidem". Mimoto se plánování sociálních služeb rozšířilo i na spádové obce, byl realizován nový výzkum v sociální oblasti a za spolupráce poskytovatelů, zadavatelů i uživatelů sociálních služeb byl vydán nový Plán rozvoje sociálních služeb pro Hodonín a spádové obce do roku 2010, který vznikl rozšířením priorit uvedených v původním komunitním plánu sociálních služeb.

V dnešní době máme „Plán rozvoje sociálních služeb do roku 2014 pro město Hodonín a spádové obce“. Pracujeme s ním na společném setkávání pracovních skupin. Tyto skupiny máme čtyři: Senioři a zdravotně postižení, Rodina, děti a mládež, Duševně nemocní, Ohroženi sociálním vyloučením, v problémech a krizi. ягоды годжи купить

Na „Plán rozvoje soc. služeb do roku 2014“ navazují „Zásady financování sociálních služeb z rozpočtu města Hodonína“, které Zastupitelstvo města Hodonína schválilo dne 27.11.2012. Dle těchto zásad jsme nově zřídili Řídící skupinu pro KPSS, která momentálně navrhla Síť sociálních služeb v Hodoníně.

Dále probíhají společná jednání a zapojování obcí ve správním obvodu – společné setkání ORP Hodonín, ORP Kyjov a ORP Veselí nad Moravou. зеленый кофе с имбирем  

Díky projektu „Podpora rozvoje procesu komunitního plánování na Hodonínsku a aktivit vedoucích k zapojení spádových obcí“ máme na MěÚ Hodonín personální obsazení koordinátorky projektu Bc. Lenky Vaňkové, DiS. V rámci projektu se v současné době vytváří internetový katalog sociálních služeb, který je aktualizovanou internetovou verzí Katalogu sociálních služeb z roku 2008.

 

 


Copyright © Město Hodonín
Všechna práva vyhrazena

Provozováno na redakčním systému phpRS
Webdesign © 2009 – 2013 StastnyWeb