Senioři a zdravotně postižení Rodina, děti a mládež Duševně nemocní Ohroženi sociálním vyloučením, v problémech a krizi

Materiály ke stažení

Vydáno: 17.6.2009 Autor: administrator Rubrika: Statické informace

 

Střednědobý plán sociálních služeb Hodonínska 2018 - 2020  zde

 

Komunitní plán sociálních služeb Hodonínska 2015-2017 zde

 Plán rozvoje sociálních služeb města Hodonína do r. 2014

- Úvod

- Rodina, děti a mládež

- Senioři a zdravotně postižení

- Sociálně vyloučení

- Duševně nemocní

- Systémové priority

 

- Základní listina KPSS 

- Jednací řád pracovních skupin


2014

- Závěrečná schůzka všech pracovních skupin 3.12.2014

- zápis zde               - prezentace zde              - foto zde  zde  zde

 

 

- Projekt Podpora KPSS Hodonínska

- Informace o projektu Podpora rozvoje procesu komunitního plánování na Hodonínsku a aktivit vedoucích k zapojení spádových obcí

- Aktivity projektu Podpora KPSS Hodonínska a možnost zapojení občanů

- Okolo kulatého stolu - Podpora KPSS Hodonínska

- Ohlédnutí za aktivitami projektu Podpora KPSS Hodonínska

 

- Zásady financování sociálních služeb z rozpočtu města Hodonína

          Příloha č. 3 - Žádost ke schválení

          Příloha č. 4 - Vyúčtování dotace

          Příloha č. 5 - Žádost o zařazení do minimální sítě

 

- Koncepce rodinné politiky města Hodonína

 

- Zápis z PS Duševně nemocní, 10.12.2013

- Zápis z PS Rodina, děti a mládež, 13.11.2013

- Zápis z PS Ohroženi sociálním vyloučením, v problémech a krizi, 21.10.2013

- Zápis z mimořádné schůzky PS Rodina, děti a mládež + Ohroženi sociálním vyloučením, v problémech a krizi, 30.9.2013

- Zápis z PS Duševně nemocní, 24.9.2013

- Zápis z PS Senioři a zdravotně postižení, 16.9.2013

- Zápis z PS Duševně nemocní, 3.9.2013

- Zápis z PS Rodina děti a mládež, 21.8.2013

- Zápis z mimořádné schůzky PS Senioři a zdravotně postižení, 31.7.2013

- Zápis z PS Ohrožení sociálním vyloučením, v problémech a krizi, 24.7.2013

- Zápis z přednášky o projektu Pracujte na dálku

- Zápis z PS Senioři a zdravotně postižení, 18.6.2013

- Zápis z PS Duševně nemocní, 12.6.2013

- Zápis z mimořádného jednání PS Senioři a zdravotně postižení, 24.5.2013

- Zápis z PS Rodina, děti a mládež, 22.5.2013

- Zápis z PS Senioři a zdravotně postižení, 9.4.2013

- Zápis z PS Ohroženi sociálním vyloučením v problémech a krizi, 17.4.2013

- Zápis z PS Duševně nemocní, 12.3.2013

- Zápis z PS Rodina, děti a mládež, 20.2.2013

- Zápis z PS Ohroženi sociálním vyloučením v problémech a krizi, 25.1.2013

- Zápis z PS Senioři a zdravotně postižení, 16.1.2013

 

2012

- Zápis z PS Duševně nemocní, 17.12.2012

- Zápis z PS Rodina, děti a mládež, 17.12.2012

- Zápis z PS Ohroženi sociálním vyloučením v problémech a krizi, 17.12.2012

- Zápis z PS Senioři a zdravotně postižení, 17.12.2012

- Zápis z PS Duševně nemocní, 13.11.2012

- Zápis z PS Duševně nemocní, 30.8.2012

- Zápis z PS Rodina, děti a mládež, 5.11.2012

- Zápis z PS Ohroženi sociálním vyloučením v problémech a krizi, 30.10.2012

- Zápis z PS Senioři a zdravotně postižení, 24.10.2012

 

 

Plán rozvoje sociálních služeb pro Hodonín a spádové obce do roku 2010 (stáhněte zde)

Dokument, který mimo základních pojmů užívaných při plánování sociálních služeb přibližuje také postup při plánování sociálních služeb v Hodoníně a také jejich současný stav. Především však obsahuje plán činností, které v nadcházejícím období budou v sociální oblasti realizovány. Na obsahu dokumentu pracovali zástupci poskytovatelů sociálních služeb, zadavatele, ale i občané užívající sociální služby. Také veřejnost byla s plánem a jeho prioritami seznámena během prosincového veřejného připomínkování. Plán rozvoje byl schválen dne 29.1.2008 zastupitelstvem města Hodonína.

Vyhodnocení Plánu rozvoje sociálních služeb pro Hodonín a spádové obce za rok 2009 (stáhněte zde)
Dne 29.03.2010 bylo zastupitelstvu města předloženo vyhodnocení aktivit obsažených v Plánu rozvoje sociálních služeb, kterým byla věnována pozornost v loňském roce.

Vyhodnocení Plánu rozvoje sociálních služeb pro Hodonín a spádové obce za rok 2008 (stáhněte zde)

V průběhu roku 2008 docházelo k realizaci jednotlivých aktivit a opatření, které jsme si stanovili a zveřejnili v Plánu rozvoje sociálních služeb pro Hodonín a spádové obce do roku 2010. Před koncem roku se sešly všechny pracovní skupiny komunitního plánování a vyhodnotily, co se v dané oblasti podařilo anebo nepodařilo...

Starší vydání Katalogu sociálních služeb a volnočasových aktivit z roku 2007 (stáhněte zde)

Katalog byl vydán v rámci projektu: "Plnění komunitního plánu sociálních služeb ve městě Hodoníně" spolufinancovaným Evropskou unií. Zahrnuje nejen registrované poskytovatele sociálních služeb, kteří působí na území města Hodonína, ale také další organizace, které svou činností zasahují do sociální sféry v Hodoníně. Mimoto jsou v katalogu zahrnuty také organizace, které přispívají ke smysluplnému trávení volného času. Je určen pro všechny, kteří chtějí mít přehled o nabídce volnočasových a sociálních aktivit.


Původní Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonín (stáhněte zde)

Dokument, který byl vydán v roce 2006 jako výstup z projektu: "Podpora sociální integrace ve městě Hodoníně rozšířením komunitního plánování sociálních služeb". Plán obsahoval tehdejší zmapování sociálních služeb v Hodoníně a podporu služeb, které na území města Hodonína chyběly.


Bezbariérová mapa města Hodonína (stáhněte zde)

Díky spolupráci pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb a pracovní skupiny "Město bez bariér" bylo město Hodonín zmapováno z hlediska dostupnosti pro zdravotně postižené. Zjištěné skutečnosti byly zachyceny v první mapě města Hodonína s bezbariérovými přístupy.


Copyright © Město Hodonín
Všechna práva vyhrazena

Provozováno na redakčním systému phpRS
Webdesign © 2009 – 2013 StastnyWeb