Senioři a zdravotně postižení Rodina, děti a mládež Duševně nemocní Ohroženi sociálním vyloučením, v problémech a krizi

Konference o reformě psychiatrické péče

Vydáno: 18.4.2018 Autor: administrator Rubrika: Osoby se zdravotním postižením a duševně nemocní

Město Hodonín dne 9.4.2018 uspořádalo v rámci projektu: Posílení spolupráce a rozvoj kompetencí veřejné správy a dalších organizací k začleňování ohrožených skupin ve sprvním obvodu ORP Hodonín Kknferenci na téma:

"O transformaci psychiatrické péče aneb jaké změny přináší duševně nemocným"

 CÍL, SMYSL A PRIORITY TRANSFORMACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE                 

- MUDr. Lenka Vachková, psychiatrička a zakladatelka Práh jižní Morava, z. ú.,

odborná garantka procesu reformy psychiatrické péče

 

DEINSTITUCIONALIZACE SLUŽEB PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 

- MUDr. Dita Protopopová, Ph.D., Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

DESTIGMATIZACE OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM                             

Zbyněk Roboch, BA, Národní ústav duševního zdraví

 

POTŘEBA ZMĚN PSYCHIATRICKÉ PÉČE Z POHLEDU UŽIVATELE                   

- p. Štěpán Šůstek, PSYCHOBRANÍ

 

PŘEDSTAVENÍ SITUAČNÍ ANALÝZY PSYCHIATRICKÉ, PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHOTERAPEUTICKÉ PÉČE NA OKR. HODONÍN

- Mgr. Lenka Mikušová, lokální síťařka   pro ORP Hodonín

 

PŘEDSTAVENÍ SLUŽEB PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V PSYCHOCENTRU DOMEČEK  - Mgr. Petra Blechová, Lenka Kolaciová, Psychocentrum Domeček Hodonín, o. p. s.

KONCEPT SOCIÁLNĚ-PSYCHIATRICKÉ PÉČE VS. REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE. PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPC FÉNIX, O.P.S. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ V KONCEPTU REGIONÁLNÍ PÉČE  - Mgr. Radka Galanová a Mgr. Tomáš Galan, Sociálně-psychiatrické centrum FÉNIX, o. p. s., Kyjov

 

PŘEDSTAVENÍ SLUŽEB PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM                                 

- Ing. Marie Jurasová, Sociálně terapeutická dílna KOTVA, OCH Strážnice

 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TERÉNNÍ TÝM HODONÍNSKO PRÁH JIŽNÍ MORAVA, Z.Ú                 

- PhDr. Marie Zimmermanová, Bc. Irena Julínková, Práh Jižní Morava, zú.

 

TRANSFORMACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE V PRAXI                                                             

- MUDr. Vítězslav Pálenský, psychiatr, PSYCHIART Institut psychosociální péče, o. p. s., Veselí na Moravou
Copyright © Město Hodonín
Všechna práva vyhrazena

Provozováno na redakčním systému phpRS
Webdesign © 2009 – 2013 StastnyWeb