Senioři a zdravotně postižení Rodina, děti a mládež Duševně nemocní Ohroženi sociálním vyloučením, v problémech a krizi

Jste v tíživé situaci? Vybírejte poradnu opatrně

Vydáno: 2.6.2014 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Vážení občané,

při práci na odboru sociálních služeb se se svými kolegy často setkáváme s lidmi, kteří se ocitli  v tíživé životní situaci, se kterou si sami nevědí rady. Může se jednat o problémy s bydlením, rodinné nebo finanční problémy, ztráta zaměstnání apod.

 

V těchto případech doporučujeme možnost využít sociálních služeb, které jsou registrované dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, např. odborného sociálního poradenství.Takto registrované sociální služby garantují kvalitu poskytovaných služeb, mají ze zákona vyplývající povinnosti, které jsou předmětem inspekce ze strany Úřadu práce a jsou poskytovány bezplatně. Jedná se např. odborné sociální poradenství Psychocentra Domeček o.p.s nebo charitní poradna Oblastní charity Hodonín. Sami si můžete ověřit registraci služby na iregistr.mpsv.cz

 

Pokud se bude jednat o právní poradenství pro cizí potřeby, je-li provozováno soustavně a za úplatu, je toto možné vykonávat jen po splnění podmínek stanovených zákonem o advokacii.

 

 

Michaela Klepáčová

Vedoucí odboru sociálních služeb
Copyright © Město Hodonín
Všechna práva vyhrazena

Provozováno na redakčním systému phpRS
Webdesign © 2009 – 2013 StastnyWeb