Senioři a zdravotně postižení Rodina, děti a mládež Duševně nemocní Ohroženi sociálním vyloučením, v problémech a krizi

Euroklíče

Vydáno: 21.1.2013 Autor: administrator Rubrika: Senioři

Osoby se zdravotním postižením, ale také rodiče dětí do 3 let a další skupiny osob mohou nyní získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se tak do projektu „Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012“. Ten realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Osobám se zdravotním postižením a rodičům s dětmi do tří let bude distribuováno 3 896 Euroklíčů a ve veřejně přístupných budovách bude osazeno 51 Eurozámků. Databázi všech osazených míst naleznete na www.euroklic.cz.

K čemu je dobrý Euroklíč?

Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních zařízení a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, jen u nás je již osazeno přes 400 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).

Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem?

Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což prostor uzavřený Eurozámkem lépe zajistí. Systém tak zpřístupňuje zařízení jen těm, pro něž jsou určena.

Kdo může získat zdarma Euroklíč?

Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, který má bydliště v JM kraji. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP, ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno krátké čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin. Rodiny s dětmi do tří let, které mají bydliště v JM kraji, si mohou požádat o Euroklíč v Centru pro rodinu a sociální péči Hodonín.

Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro JM kraj je REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ A PORADNA NRZP ČR pro JM kraj. Distribučním místem Euroklíčů v městě Hodoníně pro osoby se zdravotním postižením je Městský úřad Hodonín odbor sociálních služeb (klíče distribuuje: Mgr Ivana Zlámalová, tel.: 518 316 356, e-mail: zlamalova.ivana@muhodonin.cz).

V Hodoníně jsou Eurozámky nainstalovány v obchodních centrech Kaufland na ulici Konečná a Cukrovar, OBI a Masarykovo muzeum. Do budoucna se počítá s další instalací Eurozámků na dalších veřejných budovách. Průběžně budete informování prostřednictvím Hodonínských listů a na internetových stránkách www.hodonin.eu, www.kpss-hodonin.cz.

 

Mgr. Ivana Zlámalová

odbor sociálních služeb


Copyright © Město Hodonín
Všechna práva vyhrazena

Provozováno na redakčním systému phpRS
Webdesign © 2009 – 2013 StastnyWeb