Senioři a zdravotně postižení Rodina, děti a mládež Duševně nemocní Ohroženi sociálním vyloučením, v problémech a krizi

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 46 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-46 |

Výměnný program pro pracovníky v sociální oblasti v Německu

Vydáno: 09. 12. 2011 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Součástí nabídky jsou krátkodobější i dlouhodobější programy (od dvou do šesti měsíců). Nejdelší (šestiměsíční) program zahrnuje 1 měsíc kurzu německého jazyka, dalších 5 měsíců praxe. Nutná je alespoň základní znalost němčiny, případně angličtiny, aby se účastník dokázal (alespoň v základech) domluvit.

Celý článek …

Připomínkování nového Plánu rozvoje sociálních služeb

Vydáno: 31. 05. 2011 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Vážení spoluobčané, předkládáme Vám k připomínkování návrh nového "Plánu rozvoje sociálních služeb do roku 2014". Můžete se vyjádřit k opatřením týkajícím se sociálních a navazujících služeb, které v současné době na Hodonínsku jsou poskytovány, případně zde zatím chybí a do budoucna se plánuje jejich vznik.

Celý článek …

Město Hodonín je „ethnic friendly“ zaměstnavatel

Vydáno: 15. 04. 2011 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Tuto značku obdrželo Město Hodonín na konci měsíce března 2011 od neziskové organizace IQ Roma servis. Připojuje se tak k více než dvěma desítkám dalších subjektů z různých profesních odvětví hlásícím se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování.

Celý článek …

Připomínkování nového komunitního plánu Jihomoravského kraje

Vydáno: 05. 04. 2011 Autor: administrator Rubrika: Novinky

VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVACÍ ŘÍZENÍ návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 - 2014 probíhá v termínu 21. března 2011 – 22. dubna 2011. Připomínku může podat široká veřejnost.

Celý článek …

Bezplatné vzdělávání sociálních pracovníků na Hodonínsku skončilo

Vydáno: 08. 07. 2010 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Projekt „Zkvalitňování sociálních služeb na Hodonínsku podporou vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb“ realizovaný Městem Hodonínem a financovaný Evropskou unií se po deseti měsících pomalu blíží ke svému závěru.

Celý článek …

Výzva neziskovým organizacím nabízejícím volnočasové aktivity

Vydáno: 12. 05. 2010 Autor: administrator Rubrika: Novinky

V souvislosti s přípravou nového vydání Katalogu volnočasových aktivit vyzýváme hodonínské neziskové organizace zabývající se volnočasovými aktivitami, aby nám v případě zájmu o svou prezentaci v této publikaci zaslali svou nabídku aktivit a základní informace o organizaci.

Celý článek …

PŘIPRAVUJEME NOVÝ PLÁN, ZAPOJTE SE!

Vydáno: 28. 04. 2010 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Pečujete v rodině o zdravotně postiženého, nebo sami využíváte některou ze sociálních služeb? Myslíte si, že máte co říct k situaci v sociální oblasti na Hodonínsku? Máte návrhy a připomínky? Chcete něco změnit a myslíte si, že víte jak na to? PAK URČITĚ ČTĚTE DÁLE!

Celý článek …

Rok 2009 v rámci komunitního plánování sociálních služeb vyhodnocen

Vydáno: 31. 03. 2010 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Dne 29.03.2010 bylo zastupitelstvu města předloženo vyhodnocení aktivit obsažených v Plánu rozvoje sociálních služeb, kterým byla věnována pozornost v loňském roce. Tento plán je zpracován na období 2006-2010 a průběžně je monitorováno plnění opatření, která jsou rozdělena podle cílových skupin uživatelů sociálních služeb – senioři, zdravotně postižení, rodiny nebo nepřizpůsobení občané vyžadující zvláštní péči.

Celý článek …

Informace ze vzdělávacího projektu

Vydáno: 30. 03. 2010 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Přinášíme průběžné informace o průběhu školení určeného zaměstnancům a řídícím pracovníkům v sociálních službách.

Celý článek …

Upozornění na vyhlášené výzvy ESF ČR

Vydáno: 22. 01. 2010 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Upozorňujeme na vyhlášené výzvy z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu v ČR, které se týkají rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a slaďování jejich pracovního a rodinného života a integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.

Celý článek …

Setkání představitelů hodonínských neziskovek

Vydáno: 12. 10. 2009 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Dovolujeme si vás pozvat na již tradiční setkání zástupců hodonínských neziskovek s představiteli města, které se letos uskuteční dne 27.10. 2009 od 16 hodin v budově městského úřadu na Národní třídě 25 v zasedací místnosti zastupitelstva. Jako každý rok, tak i letos budete mít možnost vystoupit se svými dotazy a diskutovat s představiteli města Hodonína o záležitostech, které se týkají neziskového sektoru a činnosti vašich organizací. Tématem letošního setkání je „Dobrovolnictví“, které představí a přiblíží pracovnice dobrovolnického centra Oblastní charity Hodonín.

Celý článek …

Zkvalitňování sociálních služeb na Hodonínsku podporou vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb

Vydáno: 01. 09. 2009 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Předmětem projektu je realizace vzdělávacích modulů pro zaměstnance poskytovatelů sociálních služeb v Hodoníně (celkem 10). Vzděláváni budou jak manažeři a vedoucí pracovníci, tak sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

Celý článek …

Nabídka pro hodonínské neziskovky

Vydáno: 17. 08. 2009 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Město Hodonín připravuje na měsíc říjen výstavu o činnosti neziskových organizací působících ve městě. Tato výstava bude připravena ve foyer budovy Městského úřadu Hodonín, Horní Valy 2. Pokud má Vaše organizace zájem o zveřejnění informací prostřednictvím této výstavy, kontaktujte nejpozději do 15. září 2009 p. Vladimíra Kružíka, tel. číslo: 518 316 433, e-mail: kruzik.vladimir@muhodonin.cz

Celý článek …

Program překlenovací pomoci 3P pro neziskové organizace

Vydáno: 12. 08. 2009 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Tento program je určený pro neziskové organizace a NROS jej vyhlásila společně s Poštovní spořitelnou v listopadu roku 2008. V rámci programu 3P jsou poskytovány neziskovým organizacím návratné nadační příspěvky na předfinancování jejich projektů podpořených z veřejných zdrojů.

Celý článek …

Vzdělávací kurzy Pečuj doma od září 2009 v Hodoníně

Vydáno: 22. 07. 2009 Autor: administrator Rubrika: Novinky

V pátek 4. září zahajuje občanské sdružení Moravskoslezský kruh cyklus odpoledních kurzů Pečuj doma, určený laickým pečujícím z rodin. Začíná čtyřmi podpůrnými setkáními s psychologem a psychiatrem a pokračuje čtyřmi praktickými semináři, umožňujícími osvojit si nové znalosti a dovednosti. Cyklus kurzů je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a pro účastníky je zdarma.

Celý článek …

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-46 |


Copyright © Město Hodonín
Všechna práva vyhrazena

Provozováno na redakčním systému phpRS
Webdesign © 2009 – 2013 StastnyWeb