Senioři a zdravotně postižení Rodina, děti a mládež Duševně nemocní Ohroženi sociálním vyloučením, v problémech a krizi

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 50 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-50 |

Finanční prostředky pro rok 2013

Vydáno: 11. 10. 2012 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2013 v oblasti poskytování sociálních služeb

Celý článek …

Nový web o pomoci při závislostech

Vydáno: 01. 03. 2012 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Psychiatrická léčebna Kroměříž od ledna 2012 zprovoznila stránky www.pomocvzavislosti.cz , kde můžou návštěvníci získat informace o možnostech léčby závislostí v Psychiatrické léčebně v Kroměříži.

Celý článek …

Materiály pro členy pracovních skupin

Vydáno: 15. 12. 2011 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Na posledním jednání pracovních skupin KPSS 12.12.2011 byl všem přihlášeným účastníkům distribuován návrh jednacího řádu pracovních skupin a návrh akčního plánu na rok 2012. Ti, kteří jmenované materiály dosud nemají, mohou si je stáhnout z našeho webu.

Celý článek …

Plán rozvoje sociálních služeb do roku 2014 schválen

Vydáno: 12. 12. 2011 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Dne 30.08.2011 schválilo Zastupitelstvo města Hodonína předložený Plán rozvoje sociálních služeb do roku 2014. Byla tak završena několikaměsíční etapa jeho přípravy, na které se podíleli především členové pracovních skupin KPSS Hodonínska, za což jim patří poděkování.

Celý článek …

Výměnný program pro pracovníky v sociální oblasti v Německu

Vydáno: 09. 12. 2011 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Součástí nabídky jsou krátkodobější i dlouhodobější programy (od dvou do šesti měsíců). Nejdelší (šestiměsíční) program zahrnuje 1 měsíc kurzu německého jazyka, dalších 5 měsíců praxe. Nutná je alespoň základní znalost němčiny, případně angličtiny, aby se účastník dokázal (alespoň v základech) domluvit.

Celý článek …

Připomínkování nového Plánu rozvoje sociálních služeb

Vydáno: 31. 05. 2011 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Vážení spoluobčané, předkládáme Vám k připomínkování návrh nového "Plánu rozvoje sociálních služeb do roku 2014". Můžete se vyjádřit k opatřením týkajícím se sociálních a navazujících služeb, které v současné době na Hodonínsku jsou poskytovány, případně zde zatím chybí a do budoucna se plánuje jejich vznik.

Celý článek …

Město Hodonín je „ethnic friendly“ zaměstnavatel

Vydáno: 15. 04. 2011 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Tuto značku obdrželo Město Hodonín na konci měsíce března 2011 od neziskové organizace IQ Roma servis. Připojuje se tak k více než dvěma desítkám dalších subjektů z různých profesních odvětví hlásícím se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování.

Celý článek …

Připomínkování nového komunitního plánu Jihomoravského kraje

Vydáno: 05. 04. 2011 Autor: administrator Rubrika: Novinky

VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVACÍ ŘÍZENÍ návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 - 2014 probíhá v termínu 21. března 2011 – 22. dubna 2011. Připomínku může podat široká veřejnost.

Celý článek …

Bezplatné vzdělávání sociálních pracovníků na Hodonínsku skončilo

Vydáno: 08. 07. 2010 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Projekt „Zkvalitňování sociálních služeb na Hodonínsku podporou vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb“ realizovaný Městem Hodonínem a financovaný Evropskou unií se po deseti měsících pomalu blíží ke svému závěru.

Celý článek …

Výzva neziskovým organizacím nabízejícím volnočasové aktivity

Vydáno: 12. 05. 2010 Autor: administrator Rubrika: Novinky

V souvislosti s přípravou nového vydání Katalogu volnočasových aktivit vyzýváme hodonínské neziskové organizace zabývající se volnočasovými aktivitami, aby nám v případě zájmu o svou prezentaci v této publikaci zaslali svou nabídku aktivit a základní informace o organizaci.

Celý článek …

PŘIPRAVUJEME NOVÝ PLÁN, ZAPOJTE SE!

Vydáno: 28. 04. 2010 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Pečujete v rodině o zdravotně postiženého, nebo sami využíváte některou ze sociálních služeb? Myslíte si, že máte co říct k situaci v sociální oblasti na Hodonínsku? Máte návrhy a připomínky? Chcete něco změnit a myslíte si, že víte jak na to? PAK URČITĚ ČTĚTE DÁLE!

Celý článek …

Rok 2009 v rámci komunitního plánování sociálních služeb vyhodnocen

Vydáno: 31. 03. 2010 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Dne 29.03.2010 bylo zastupitelstvu města předloženo vyhodnocení aktivit obsažených v Plánu rozvoje sociálních služeb, kterým byla věnována pozornost v loňském roce. Tento plán je zpracován na období 2006-2010 a průběžně je monitorováno plnění opatření, která jsou rozdělena podle cílových skupin uživatelů sociálních služeb – senioři, zdravotně postižení, rodiny nebo nepřizpůsobení občané vyžadující zvláštní péči.

Celý článek …

Informace ze vzdělávacího projektu

Vydáno: 30. 03. 2010 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Přinášíme průběžné informace o průběhu školení určeného zaměstnancům a řídícím pracovníkům v sociálních službách.

Celý článek …

Upozornění na vyhlášené výzvy ESF ČR

Vydáno: 22. 01. 2010 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Upozorňujeme na vyhlášené výzvy z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu v ČR, které se týkají rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a slaďování jejich pracovního a rodinného života a integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.

Celý článek …

Setkání představitelů hodonínských neziskovek

Vydáno: 12. 10. 2009 Autor: administrator Rubrika: Novinky

Dovolujeme si vás pozvat na již tradiční setkání zástupců hodonínských neziskovek s představiteli města, které se letos uskuteční dne 27.10. 2009 od 16 hodin v budově městského úřadu na Národní třídě 25 v zasedací místnosti zastupitelstva. Jako každý rok, tak i letos budete mít možnost vystoupit se svými dotazy a diskutovat s představiteli města Hodonína o záležitostech, které se týkají neziskového sektoru a činnosti vašich organizací. Tématem letošního setkání je „Dobrovolnictví“, které představí a přiblíží pracovnice dobrovolnického centra Oblastní charity Hodonín.

Celý článek …

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-50 |


Copyright © Město Hodonín
Všechna práva vyhrazena

Provozováno na redakčním systému phpRS
Webdesign © 2009 – 2013 StastnyWeb